Chào mừng Máy thanh cái LJMC máy cắt uốn thanh cái
Language:English ∷  Español ∷  한국어 ∷  Tiếng Việt

Liên lạc

máy cắt đột dập uốn thanh cáiThêm : Tầng 4, công viên công nghiệp tập đoàn Pingan, văn phòng đường Pingan, thành phố Tế Nam, Sơn Đông


ĐT: +86 13853146766


Whatsapp: +86 13853146766


E-mail: Leanne@busbarmc.com


Đi thuyền

Liên lạc với chúng tôi.

Liên lạc.:Leanne

Điện thoại di động.:+86 13853146766

Điện thoại.:Whatsapp:+86 13853146766

Email:Leanne@busbarmc.com

Địa chỉ.: Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc